Om oss

Komplett Bygg strävar efter att effektivisera sina arbetsmetoder och kan efter flera års erfarenhet erbjuda sina beställare kostnadsbesparande byggtjänster.

Komplett Bygg är ett bolag som arbetar med omfattande byggnads- och renoveringsprojekt, gipsentreprenader  samt stambyten i Stockholmsområdet.

Företaget erbjuder även tjänster inom mark- och anläggningsarbeten, byggstädning mm.

Komplett Bygg arbetar med en strukturerad projektledning, noggrann kalkylering (med enhetspriser), tydlighet i offerter/anbud och är alltid en pålitlig byggpartner med 
beställarens behov i centrum.

Företagets arbetsledning genomför fortlöpande egenkontroller och kommunicerar alltid projektets fortskridande.

Komplett Bygg beställare ska aldrig behöva överraskas av merkostnader, förseningar eller missförstånd.

Komplett Bygg arbetar med Miljö- och kvalitetsplaner, är utbildade inom brandsäkerhet, är medlemmar i Byggnads samt lämpliga branschorganisationer.

Hantverksskicklig personal - uppdaterad kompetens

Våra anställda är alla duktiga hantverkare inom sina arbetsområden. Med varierande åldrar och erfarenheter utgör vår personal ett arbetslag där man kompletterar varandra. På så sätt skapar vi ett arbetsklimat som gör att vi kan vara snabbt effektiva och samtidigt tillämpa kunskap/problemlösningsförmåga som bygger på lång branscherfarenhet.

Hos oss på Komplett bygg AB har vi ett brett kompetensregister. Vår personal är nyckeln till företagets framgång och dess bästa marknadsförare. Arbetsstyrkan består av skickliga hantverkare; byggnadssnickare som behärskar många olika typer av arbeten, plattsättare med full behörighet och betongarbetare.

I arbetsledningen uppdaterar vi fortlöpande våra kunskaper så att vi alltid är ajour med utvecklingen inom byggnadsteknik och förändringar i lagstiftning och regelverk för byggande.

Nära samarbete och samordning med utvalda samarbetspartners

Genom ett välutvecklat kontaktnät av leverantörer och underentreprenörer kan vi åta oss alla uppgifter vid en byggnation/rivning som entreprenör till er.

De utvalda underentreprenörer vi samarbetar med kompletterar oss med sin specialkompetens inom sina respektive arbetsområden. Dessa är bland annat elinstallationer, plåtslageri samt VVS och ventilation. Eftersom vi har långvariga relationer med dessa partners kan vi skapa god samordning i våra byggprocesser och på så sätt undvika onödiga problem och fördröjningar.