Tjänster

Ombyggnad, tillbyggnad, renovering

Komplett Bygg arbetar med byggnads- och renoveringsprojekt mot både kommersiella och privata …

Rivning

Komplett bygg i Älta har personal med lång erfarenhet inom rivning och dess olika områden. 

Gipsentreprenad

Komplett Bygg utför kontinuerligt omfattande gipsarbeten på medelstora till stora byggprojekt runt …

Stambyte

Komplett Bygg har god erfarenhet av ROT-arbeten och är en pålitlig byggpartner vid stambyten. 

Mark- och anläggningsarbete

Komplett Bygg erbjuder sina beställare grövre mark- och anläggningsarbeten som schaktning-, grund-, …

ROT-jobb

ROT-avdrag för byggnadsarbeten