Brf Kärrtorp åt privat kund

Golvläggning samt listning.

referenser/1519724255_frambild
referenser/img-20180224-153953
referenser/img-20180224-163106
referenser/img-20180224-170032
referenser/img-20180226-114817
referenser/img-20180224-163115
referenser/img-20180226-114836
referenser/img-20180226-114828