Saturnusgaraget åt JKT

Byggnation av väggar förråd.

referenser/1519814691_fram
referenser/img-2551
referenser/img-2548
referenser/img-2549
referenser/img-2550
referenser/img-2547
referenser/img-2546