Dagsmejan Sollentuna åt Lindbäcks

Nyproduktion lägenheter fördelade på sex huskroppar, både punkt- och lamellhus 

referenser/1536910680_2-1-