Kocksgatan åt privat kund

Rivning återställande omfattande vattenskada 

referenser/img-3508