Kv Geografen åt MZ Bygg

Totalrivning av all inredning, ytskickt i lägenheter samt totalrivning av källare inkl stam.

referenser/1519903187_fram1
referenser/1519900638_img-1913
referenser/img-1904-2
referenser/1519900638_img-1912
referenser/1519900638_img-1906
referenser/1519900638_img-1907
referenser/1519900638_img-1903
referenser/1519900638_img-1911
referenser/1519900638_img-1905