Mosebacke terrassen åt MZ

Totalrivning samt uppbyggnad av ny bar och restaurang

referenser/img-4182
referenser/img-4183
referenser/img-4185
referenser/img-4190
referenser/img-4184
referenser/img-4189
referenser/img-4187
referenser/img-4194
referenser/img-4186
referenser/img-4179
referenser/img-4191
referenser/img-4193
referenser/img-4180
referenser/img-4188
referenser/img-4192
referenser/img-4181