Nacka Industriområde åt Rosborg Entreprenad

Rivning samt flyttning av flyktingförläggning.

referenser/frambild
referenser/img-2490
referenser/img-2491
referenser/img-2492
referenser/img-2493
referenser/img-2495
referenser/img-2496
referenser/img-2497
referenser/img-2498
referenser/img-2499
referenser/img-2500
referenser/img-2501