Scheelelaboratoriet Karolinska åt Metrolit

Stomme renrivs, demontering och återbyggnad av 3000 kvm laboratorium på Karolinska

referenser/img-4236
referenser/img-20190131-100729-resized-20190131-103315830
referenser/img-20190131-101020-resized-20190131-103315135
referenser/img-20190131-100831-resized-20190131-103315354
referenser/img-20190131-100957-resized-20190131-103316378
referenser/img-20190131-100758-resized-20190131-103316126
referenser/img-20190131-100931-resized-20190131-103315583
referenser/img-20190131-100852-resized-20190131-103316658