Skärgården Gränö Dalarö åt privat kund

Total rivning sommar fastighet samt åter uppbyggnad.

referenser/fram
referenser/2-4-