Åva gymnasium i Täby åt Heving & Hägglund

Byggnation av skärmtak.

referenser/1519815094_fram
referenser/img-2538
referenser/img-2537
referenser/img-2540
referenser/img-2542
referenser/img-2541
referenser/img-2539