Störtloppsvägen åt MZ

Köks och installations monteringar. 

referenser/1519901449_fram
referenser/img-2516
referenser/img-2515