Västgötagatan åt Projektgruppen

Byggnation av gipsundertak, gipsväggar samt montage av fasad.

referenser/1519901631_fram1
referenser/1519724140_frambild
referenser/img-2448
referenser/img-2446
referenser/img-2445
referenser/img-2451
referenser/img-2450
referenser/img-2447
referenser/img-2449
referenser/8
referenser/1519901632_2-1-
referenser/14