Tillbaka

Mark- och anläggningsarbete

Grävarbeten 

Läckande avloppsrör kan orsaka stora problem med avloppsvatten som rinner ut i grundvattnet utan fastighetsägarens vetskap. Komplett Bygg rekommenderar 
fastighetsägare att byta markavlopp i god tid. Komplett Bygg erbjuder:

  • Sina beställare kostnadseffektiva grävtjänster vid byte av avloppsrör som ligger under källargolv (under betong, sten, grus osv.). Komplett Bygg sågar, lyfter bort 
  • betongplattan, gräver ur massorna, river stammarna och bär ut rivmassorna.
  • (Därefter kommer rörmokarna och drar sina rör).
  • Sedan tar Komplett Bygg vid igen och fyller igen, gjuter golvet samt slipar betongytan.
  • Maskiner används där det går, annars sker arbetet för hand.

Komplett Bygg har egna anställda som arbetar med kalkylering och försäljning vilket gör att du som beställare har ett välarbetade och exakt räknat anbud/offert inom 
några dagar.

Komplett Bygg lämnar alltid fast pris på både arbete och material.