Tillbaka

Ombyggnad, tillbyggnad, renovering

Företaget är delaktigt i diverse byggnadsprojekt med erfarenhet av husmontering, vindsrenoveringar, lägenhetsrenoveringar, om-, och tillbyggnader, kök- och 
badrumsrenoveringar samt ytskiktsentreprenader. 

Komplett Bygg har både små och stora arbetslag som anpassas till projektet. Företaget tillhandahåller alltid en arbetsledning som arbetar nära dig som beställare genom fortlöpande dialog.

Komplett Bygg har egna anställda som arbetar med kalkylering och försäljning vilket gör att du som beställare har ett välarbetade och exakt räknat anbud/offert inom några dagar. 

Komplett Bygg lämnar alltid fast pris på både arbete och material.